4

Van dijk naar dynamische dijkzone

Klimaatverandering heeft impact op wonen, werken en leven in het kustgebied. Daarom werken in het Eems-Dollard gebied overheden, bedrijven, natuurorganisaties en kennisinstellingen samen aan de balans tussen ecologie en economie in dit waardevolle natuurgebied. Dat gebeurt op een innovatieve manier, met buitendijkse en binnendijkse maatregelen.

Partners