2

Waterveiligheid en herstel ecologische verbinding

De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. De dijk is aan vernieuwing toe. De komende jaren maakt Rijkswaterstaat de waterkering weer klaar voor de toekomst. Daarbij wordt ook de ecologische verbinding tussen Waddenzee en IJsselmeer hersteld. De Nieuwe Afsluitdijk - een samenwerking tussen de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân - ontwikkelde een integraal programma dat de Afsluitdijk versterkt met economische, energie en ecologische projecten. Van het laatste is de Vismigratierivier het meest tot de verbeelding sprekend.

Partners